Kategori: Eksempel


  • Podcast episoden om Verktøy for å redusere og håndtere smerte, ved Dr. Sean Mackey varer i nesten 3 timer. Du ønsker å få et sammendrag, og ønsker deretter å se nærmere på noen utdrag av episoden. Du åpner Transcriber Pro og laster opp en word-fil med tidsstemplede kapitler fra podcast beskrivelsen i youtube: huberman-pain-timestamps Du laster deretter…

  • Du ønsker deg et dikt til en barnebursdag, og har erfaring med at ChatGPT svarer bedre på engelsk enn på norsk. Du strarter derfor dialogen på engelsk, og fortsetter på norsk. Du ønsker mer informasjon om dikt-rytmen Anapest. Til slutt skriver du dialogen til et word-dokument, hvor du kan redigere diktet videre. Du åpner Transcriber…

  • Du arbeider i barnehage og ønsker samtalereferat og veiledning for et barn med søvnvansker. Du åpner Transcriber Pro og skriver inn eller snakker inn følgende: Barnet sover greit 1-2 timer kl12, må kjøre i vogn 20min før det sovner, er av og til urolig på morgenen, vil ofte ikke spise frokost, har av og til…

  • Du deltar i et byggemøte og ønsker møtereferat og hjelp til å handtere forsinkelser i byggeprosjektet. Du åpner Transcriber Pro og skriver inn eller snakker inn følgende: Bygget skal være klart for å begynne malerarbeid om 5 uker, vindusleveranser er noe forsinket og gjør at maler ikke kommer tids nok i gang, kjøkken leveranser blir…

  • Du har nettopp hatt en elevsamtale, og ønsker en oppsummering av samtalen. Du åpner Conversation Transcriber Pro og skriver inn eller snakker inn følgende: Eleven greier seg godt i matte og fysikk, kan bli bedre å gjøre lekser, engelsk ligger han litt etter og må lese mer, norsk er han nervøs for å lese høy…

  • Du og din nabo er uenige om hvor grensen går mellom eiendommene. Du åpner Transcriber Pro og skriver inn eller snakker inn følgende: Jeg og min nabo er uenighet om en nabogrense, naboen mener grensen er 1 m mot nord ok jeg mener den er riktig der den er. Jeg har forsøkt å komme til…