Du er eksperten.

Vi lager AI assistenter som gjør deg supereffektiv!

«—So in the end, it won’t be AI taking your job, it will be someone who knows how to use AI.«

Jensen Huang, CEO of NVIDIA

Prøv våre gratis AI-assistenter!

Vi har laget flere GPT-er som du fritt kan bruke med ditt gratis CHAT GPT abonnement!


Møtereferat og oppsummering av tekst:

Transcriber Pro transkriberer lyd til tekst!

Sanntids lydtranskripsjon på ditt eget språk ved bruk av whisper. Utforsker nøkkelinnsikter og grafer i konteksten.

Tilbyr e-postsammendrag, Word, PowerPoint og Excel-dokumenter fra chatten.

Dialog Transcriber Pro utvider Transcriber Pro med flere innsiktsfulle analyser!

Sanntids lydtranskripsjon på ditt eget språk ved bruk av whisper. Utforsk innsikt basert på kontekst.


Innsikt i egen helse:

xx


Eksempler:

Byggemøte

Du deltar i et byggemøte og ønsker møtereferat og hjelp til å handtere forsinkelser i byggeprosjektet.

Foreldresamtale i barnehage

Du arbeider i barnehage og ønsker samtalereferat og veiledning for et barn med søvnvansker.

Nabogrensekonflikt

Du og din nabo er uenige om hvor grensen går mellom eiendommene.

Dikt til barnebursdag

This image has an empty alt attribute; its file name is DALLE-2024-01-22-21.34.33-A-cheerful-childrens-birthday-party-in-a-lush-garden.-The-scene-includes-children-playing-joyfully-colorful-balloons-floating-in-the-air-a-table-se.png

Du ønsker deg et dikt i et word-dokument som du kan redigere videre selv.