Eksempel: Byggemøte

Du deltar i et byggemøte og ønsker møtereferat og hjelp til å handtere forsinkelser i byggeprosjektet.

Du åpner Transcriber Pro og skriver inn eller snakker inn følgende:

GPT

Bygget skal være klart for å begynne malerarbeid om 5 uker, vindusleveranser er noe forsinket og gjør at maler ikke kommer tids nok i gang, kjøkken leveranser blir 1 uke forsinket og må kompensere med overtid, kostnader for prosjektet ser ut til å overskride budsjett med 100.000kr, elektrikere har brukt 1 uke lenger tid en beregnet grunnet rørlegger som ikke har blitt ferdig i tide p.g.a snekkerarbeid som er forsinket. Det er store bekymring for stadig økte kostnader, kostnadene ser ut til å løpe løpsk, forsinkelsene blir stadig økende, og vi må forsøke å få ned forsinkelsene i prosjektet. Forsinkelser er ikke akseptert i prosjektet. Forsinkelser kan løses med å finne nye leverandører, Det er en rekke andre leverandører vi kan kontakte. Kostnadene kan reduseres ved å minske antall snekkere.

Transcriber Pro summerer samtalen slik:

Prosjektstatus: Byggeprosjekt med Forsinkelser og Budsjettoverskridelser

 • Tidslinjeutfordringer:
  • Malerarbeid planlagt å starte om 5 uker, påvirket av forsinkede vindusleveranser.
  • Kjøkkenleveranser forsinket med 1 uke, krever overtid for å holde fremdriften.
  • Elektrikere har brukt 1 uke ekstra grunnet rørleggerarbeid forsinket av snekkerarbeid.
 • Finansielle bekymringer:
  • Prosjektkostnadene ser ut til å overskride budsjettet med 100.000 kr.
  • Økte kostnader og forsinkelser bidrar til økonomisk stress.
 • Mulige løsninger for forsinkelser:
  • Vurdere alternative leverandører for å redusere leveringstid.
  • Analysere og reforhandle tidsfrister med eksisterende leverandører.
 • Kostnadsreduksjonstiltak:
  • Redusere antall snekkere for å kutte ned på arbeidskostnader.
  • Gjennomgå og optimalisere ressursallokeringen i prosjektet.

Anbefalte tiltak:

 1. Gjennomgå og justere prosjektplanen: Revider tidsplanen basert på gjeldende forsinkelser og identifiser bufferperioder for uforutsette forsinkelser.
 2. Kommunikasjon med leverandører: Intensiver dialogen med nåværende og potensielle nye leverandører for å sikre raskere leveranser.
 3. Kostnadskontroll: Gjennomfør en detaljert gjennomgang av alle kostnader og identifiser områder for effektivisering.
 4. Ressursoptimalisering: Vurder behovet for arbeidskraft kritisk og juster etter faktisk behov for å unngå unødvendige kostnader.

Velg fra 1-15 (eller meny for å få menyen) hvis du ønsker at jeg skal:

 1. Stille oppfølgingsspørsmål.
 2. Gi innsikt i utfordringer og muligheter med radar diagram.
 3. Gi stemningsanalyse med radar diagram.
 4. Gi oversikt over temaer med kakediagram.
 5. Forespørre dypere analyse.
 6. Gi ekspertinnsikt med trinnvis spørsmål og svar.
 7. Gi innovative forslag.
 8. Gi ordsky.
 9. Gi tankekart med årsak-virkning.
 10. Gi graf over temaers viktighet, kompleksitet, prioritetsorden.
 11. Gi tidslinjeavhengighetsdiagram for temaer.
 12. Gi valgfrie grafer.
 13. Gi rapporter.
 14. Lage illustrasjonsbilde.
 15. Gi brukerveiledning
GPT

Du sier eller skriver tallet 2 i chatten
for å velge alternativ 2 fra menyen.

Her er en Challenge-Opportunity Insights-radar diagram som viser en sammenligning av utfordringer og muligheter innen forskjellige områder av byggeprosjektet. Rødt representerer utfordringene, mens grønt viser mulighetene. Dette gir en visuell forståelse av hvor det er mest behov for oppmerksomhet og hvor det kan være rom for forbedringer.

Tips for hvordan du kan endre diagrammet med en prompt:

 • For å endre en verdi: Opportunity <kategori> 3 (Endrer verdien til 3 for den spesifiserte kategorien for grafen Opportunity).
 • For å legge til en kategori: Legg til <ny kategori> = 5 til Opportunity (Legger til ny kategori med verdien 5 til grafen Opportunity).
GPT

Du sier eller skriver tallet 1 i chatten
for å velge alternativ 1 fra menyen.


For å få en dypere forståelse av situasjonen og hvordan vi best kan støtte deg, har jeg noen oppfølgingsspørsmål:

 1. Prioritering av utfordringer: Hvilken av utfordringene (forsinkelser i leveranser, budsjettoverskridelser, forsinkelser i arbeidet fra håndverkere) anser du som mest kritisk å adressere umiddelbart?
 2. Status for leverandørkommunikasjon: Har det vært noen samtaler eller forhandlinger med de nåværende leverandørene om å forbedre leveringstidene eller finne alternative løsninger?
 3. Kostnadskontrolltiltak: Er det allerede identifisert spesifikke områder innen prosjektet hvor kostnadene kan reduseres uten å kompromittere kvaliteten på arbeidet?
 4. Ressursoptimalisering: Har det vært en vurdering av arbeidsstyrken i forhold til prosjektets nåværende og fremtidige behov? Er det spesifikke områder hvor man kan redusere arbeidskraft uten å påvirke fremdriften?
 5. Alternative strategier: Har det vært vurdert å ansette en prosjektleder eller konsulent for å hjelpe med å holde prosjektet på rett spor og innenfor budsjett?

Dine svar på disse spørsmålene vil hjelpe til med å forme en mer målrettet tilnærming for å takle utfordringene i prosjektet.

GPT

Du sier eller skriver meny, og deretter tallet 13 i chatten
for å velge alternativ 13 fra menyen.

For å generere et spesifikt dokument basert på transkribert tekst og medfølgende diagrammer, vennligst gi følgende detaljer i forespørselen din:

 1. Dokumentformat: Spesifiser hvilken type dokument du trenger. Alternativene inkluderer:
  • Word: Et Microsoft Word-dokument for rapporter, brev eller annet tekstbasert innhold.
  • PowerPoint: En Microsoft PowerPoint-presentasjon for å vise funn, forslag eller sammendrag.
  • PDF: En fil i Portable Document Format for universell kompatibilitet og deling.
  • Excel: Et Microsoft Excel-regneark for dataanalyse, diagrammer og tabeller.
  • E-postoppsummering: En kort oppsummering formatert for e-postkommunikasjon.
 2. Innholdsfokus: Gi en kort beskrivelse av hovedfokuset eller emnet for dokumentet.
 3. Grafer og datavisualiseringsbehov: Beskriv om noen grafer skal inkluderes.
 4. Formål eller publikum: Tilpass innholdet i henhold til domene og kontekst, og spesifiser målgruppen for dokumentet.

Når du har gitt denne informasjonen, vil jeg generere dokumentet og gi deg en nedlastingslenke.

GPT

Du sier eller skriver word dokument, møtereferat, med grafer, møtedeltakere

For å opprette et Word-dokument som fungerer som et møtereferat med fokus på prosjektets utfordringer, løsninger, og inkluderer grafer samt informasjon om møtedeltakere, vil jeg følge disse stegene:

Møtereferat: Prosjektgjennomgang og Strategiplanlegging

Innholdsfokus: Dette dokumentet vil fokusere på en grundig gjennomgang av prosjektets nåværende status, inkludert forsinkelser i leveranser, budsjettoverskridelser, og forslag til løsninger for å takle disse utfordringene. Det vil også inneholde en oppsummering av diskusjoner, beslutninger tatt under møtet, og neste steg i prosjektet.

Grafer og datavisualiseringsbehov:

 • En radar diagram som illustrerer prosjektets utfordringer versus muligheter.
 • En stabelbar graf som viser budsjettoverskridelser i forskjellige kategorier.

Møtedeltakere: Liste over alle deltakere, deres roller i prosjektet, og hovedpunkter eller oppgaver de er ansvarlige for som følge av møtet.

Generering av dokumentet:

 • Dokumentet vil bli strukturert i flere seksjoner: Introduksjon, Gjennomgang av prosjektstatus, Diskusjoner og beslutninger, Neste steg, og Vedlegg for grafer.
 • Profesjonell og konsis språkbruk vil bli opprettholdt gjennom dokumentet.
 • Informasjonen om møtedeltakere vil inkludere navn, stilling, og hovedansvarsområder.

Etter å ha definert disse detaljene, vil jeg nå generere dokumentet. Vennligst vent et øyeblikk mens jeg forbereder det.

Når dokumentet er klart, vil jeg gi deg en nedlastingslenke.

Dokumentet for møtereferatet med fokus på prosjektgjennomgang og strategiplanlegging er nå generert og klart for nedlasting:

Last ned Møtereferat: Prosjektgjennomgang og Strategiplanlegging

Dette dokumentet inneholder en introduksjon, gjennomgang av prosjektstatus, diskusjoner og beslutninger, neste steg, og en seksjon for møtedeltakere.

Trykk på linken for å se dokumentet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.