AI Assistent tjenester

Vi handterer alle bransjer og hjelper dere raskt i gang på AI reisen.

Vi tilpasser og skreddersyr AI Assistenter etter dine behov og ønsker.

Alle kan dra nytte av en digital assistent. Kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan implementere en perfekt løsning for din virksomhet!

Nedenfor er noen eksempler på hvordan en digital assistent kan hjelpe deg:

Helse/skole/barnehage etc.

Transkribering og oppsummering. Fra tekst eller taleopptak genererer den automatisk en ferdig utfylt journal, anamnese eller rapport i henhold til ditt ønskede format. Den kan også komme med forslag til diagnoser og differensialdiagnoser, funn, vurderinger og behandlingstiltak som du kan endre før du kopierer dem inn i din lokale EPJ.

Bygningsbransje

Skade- og vurderingstjenester. Fra tale, tekst eller bilde kan den generere en ferdig utfylt rapport, oppdrag eller tilbud i ditt ønskede format. Superenkle sjekklister for takstmenn. Snakk inn mens du går runden, og assistenten summerer opp og fyller inn takstrapporten for deg.

Bil/Forsikringsbransje

Skade- og vurderingstjenester. Fra tale, tekst eller bilde kan den generere ferdig utfylte skaderapporter, oppdrag eller tilbud.

Kunnskap og erfaring

Vi hjelper deg å navigere i en jungel av AI-verktøy og løsninger. Vårt motto er at kunnskap bør være tilgjengelig for alle, og vi deler gjerne våre erfaringer.

Erfarne og innsiktsfulle medarbeidere

40+ år erfaring fra IT og andre industrier.

Vi tilbyr kundeservice med «passion»

Vi lytter og hjelper når deg du «sitter fast».

Vi levere det vi lover

Vi ønsker alltid å levere det vi lover til rett tid og med god kvalitet.

Vi finner de beste verktøy for deg

Vi er oppdatert på og følger kontinuerlig med på nye verktøy som dukker opp på markedet

Vi skreddersyr AI Assistenter

Vi bruker smarte teknikker for Promt Engineering, RAG (Retrieval Augmented Generation) og «Few-Shot Training» for å få det optimale ut av AI Assistenter. Dette krever litt eksperimentering, kløkt og innsikt for å beherske. Og vi deler gjerne vår erfaring med dere.